Organy MOS

Organami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce są:

1)       dyrektor zespołu,

2)       rada pedagogiczna,

3)       zespół wychowawczy,

4)       samorząd wychowanków.